نمایش 1–36 از 337 نتیجه

مشاهده فیلترها
شیر روشویی شودر یونیک پلاس شیری طلا
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پلاس شیری طلا

۱,۴۴۳,۲۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پلاس شیری طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه می‌باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پلاس پایه بلند شیری‌طلا
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پلاس پایه بلند شیری طلا

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پلاس پایه بلند شیری طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه می‌باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر یونیک پلاس شیری طلا
بستن

شیر دوش شودر یونیک پلاس شیری طلا

۱,۵۷۵,۲۰۰ تومان

شیر دوش شودر یونیک پلاس شیری طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه می‌باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر یونیک پلاس شیری طلا
بستن

شیر توالت شودر یونیک پلاس شیری‌ طلا

۱,۴۵۶,۴۰۰ تومان

شیر توالت شودر یونیک پلاس شیری‌ طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه می‌باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر یونیک طلایی‌مات
بستن

شیر توالت شودر یونیک طلایی‌ مات

۱,۵۱۲,۵۰۰ تومان

شیر توالت شودر یونیک طلایی‌ مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر مدل یونیک طلایی‌مات
بستن

شیر دوش شودر مدل یونیک طلایی مات

۱,۵۸۱,۸۰۰ تومان

شیر دوش شودر مدل یونیک طلایی‌مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند طلایی‌مات
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند طلایی مات

۲,۰۲۶,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند طلایی‌مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر مدل یونیک طلایی‌مات
بستن

شیر روشویی شودر مدل یونیک طلایی مات

۱,۵۵۴,۳۰۰ تومان

شیر روشویی شودر مدل یونیک طلایی مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک کروم‌مات
بستن

شیر روشویی شودر یونیک کروم ‌مات

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر یونیک کروم‌مات
بستن

شیر توالت شودر یونیک کروم مات

۱,۲۴۶,۳۰۰ تومان

شیر توالت شودر یونیک کروم‌مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم‌مات
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم مات

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم‌مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر یونیک کروم‌مات
بستن

شیر دوش شودر یونیک کروم مات

۱,۳۴۵,۳۰۰ تومان

شیر دوش شودر یونیک کروم‌مات دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر یونیک مشکی طلا
بستن

شیر دوش شودر یونیک مشکی طلا

۱,۵۷۵,۲۰۰ تومان

شیر دوش شودر یونیک مشکی طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند مشکی طلا
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند مشکی طلا

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند مشکی طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر یونیک مشکی طلا
بستن

شیر توالت شودر یونیک مشکی طلا

۱,۴۵۶,۴۰۰ تومان

شیر توالت شودر یونیک مشکی طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک مشکی طلا
بستن

شیر روشویی شودر یونیک مشکی طلا

۱,۴۴۳,۲۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک مشکی طلا دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر مدل یونیک طلایی
بستن

شیر دوش شودر مدل یونیک طلایی

۱,۵۶۷,۵۰۰ تومان

شیر دوش شودر مدل یونیک طلایی دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر مدل یونیک طلایی
بستن

شیر روشویی شودر مدل یونیک طلایی

۱,۵۱۲,۵۰۰ تومان

شیر روشویی شودر مدل یونیک طلایی دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر مدل یونیک طلایی
بستن

شیر توالت شودر مدل یونیک طلایی

۱,۴۵۷,۵۰۰ تومان

شیر توالت شودر مدل یونیک طلایی دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند طلایی
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند طلایی

۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند طلایی دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند سفید کروم
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند سفید کروم

۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند سفید کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر یونیک سفید کروم
بستن

شیر توالت شودر یونیک سفید کروم

۱,۴۲۴,۵۰۰ تومان

شیر توالت شودر یونیک سفید کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک سفید کروم
بستن

شیر روشویی شودر یونیک سفید کروم

۱,۴۱۱,۳۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک سفید کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر یونیک سفید کروم
بستن

شیر دوش شودر یونیک سفید کروم

۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

شیر دوش شودر یونیک سفید کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر مدل یونیک کروم
بستن

شیر دوش شودر مدل یونیک کروم

۱,۲۳۷,۵۰۰ تومان

شیر دوش شودر مدل یونیک کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر مدل یونیک کروم
بستن

شیر روشویی شودر مدل یونیک کروم

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر مدل یونیک کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر مدل یونیک کروم
بستن

شیر توالت شودر مدل یونیک کروم

۱,۱۴۱,۸۰۰ تومان

شیر توالت شودر مدل یونیک کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم
بستن

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم

۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر یونیک پایه بلند کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگهای کروم، کروم مات، طلایی، طلایی‌مات، سفید کروم، مشکی طلایی تولید می‌شود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر ظرفشویی شودر مدل وین کروم
بستن

شیر ظرفشویی شودر مدل وین کروم

تماس بگیرید

شیر ظرفشویی شودر مدل وین کروم دارای طراحی ساده و زیبا از برند شودر  که در رنگ کروم  تولید  میشود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر دوش شودر مدل وین کروم
بستن

شیر دوش شودر مدل وین کروم

تماس بگیرید

شیر دوش شودر مدل وین کروم دارای طراحی ساده و زیبا از برند شودر  که در رنگ کروم  تولید  می‌شود. شش سال گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر روشویی شودر مدل وین کروم
بستن

شیر روشویی شودر مدل وین کروم

تماس بگیرید

شیر روشویی شودر مدل وین کروم دارای طراحی ساده و زیبا از برند شودر  که در رنگ کروم  تولید  میشود. شش سال گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیرآلات شودر مدل وین کروم
بستن

شیرآلات شودر مدل وین کروم

تماس بگیرید

شیرآلات شودر مدل وین کروم دارای طراحی ساده و زیبا از برند شودر  که در رنگ کروم  تولید  میشود. شش سال گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر مدل وین کروم
بستن

شیر توالت شودر مدل وین کروم

تماس بگیرید

شیر توالت شودر مدل وین کروم دارای طراحی ساده و زیبا از برند شودر  که در رنگ کروم  تولید  میشود.

شش سال گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات
شیر روشویی شودر موناکو پلاس پایه بلند کروم
بستن

شیر روشویی شودر موناکو پلاس پایه بلند

۱,۳۶۲,۰۰۰ تومان

شیر روشویی شودر موناکو پلاس پایه بلند کروم یکی از مدلهای زیبا، محبوب، بااستانداردهای روز دنیا ساخته و دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص می‌باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر توالت شودر موناکو پلاس کروم
بستن

شیر توالت شودر موناکو پلاس کروم

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

شیر توالت شودر موناکو پلاس کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگ کروم  تولید میشود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیرآلات شودر موناکو پلاس کروم
بستن

شیرآلات شودر موناکو پلاس کروم

۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان

شیرآلات شودر موناکو پلاس کروم دارای طراحی ساده و رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه که در رنگ کروم  تولید میشود. گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

شیر آلات شودر از سال 1370 در زمینه تولید و عرضه شیر آلات بهداشتی شروع به فعالیت کرده است . و در حال حاضر علاوه بر ایران در کشورهای دیگر هم فعالیت دارد. طراحی شیر آلات به سبک آلمانی میباشد و با فناوریهای پیشرفته و کیفیت بالا در داخل کشور تولید میشود. در هزاره سوم و با سرعت رشد فناوری و افزایش جمعیت باید به مسله مهم مصرف بهینه آب توجه بیشتری داشته باشیم . این کارخانه مفخر است که این موضوع یکی از اولویتهای تولیدی میباشد.

با پیشرفت تکنولوژی و جمعیت روز افزون، گرچه نیازهای اولیه به منابع حیاتی دستخوش تغییرات زیادی شده است. این در حالی است که گسترش شهر نشینی و بهبود خدمات بهداشتی، پیش از پیش در زندگی انسان رو به افزایش است. یکی از مهمتری نیازهای انسان در هزاره سوم افزایش مصرف آب و نیاز روز افزون به این ماده حیات بخش می‌باشد.

در سال 1398 شودر به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شده است. در این رویداد که هر سال در روز جهانی استاندارد و بین تمام صنایع داخلی برگزار میشود. برندهای مختلف داخلی از لحاظ کیفیت مورد آزمایش قرار میگیرند ودر نهایت با توجه به کیفیت واحدهای نمونه استاندارد انتخاب میشوند.

شش سال گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه قطعات

کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

دارای پرلاکتور کاهنده مصرف آب

نصب سریع و آسان

پاکیزگی آسان

ساختار ارگونومیک

کترل کیفیت صد در صد

خدمات گسترده در سراسر ایران

دارای استاندارد اروپا و ایران

دارای سابقه 28 ساه در زمینه تولید