نمایش 1–36 از 120 نتیجه

مشاهده فیلترها
گاز صفحه‌ای اخوان مدل G28S
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G28S

۳,۹۷۴,۳۵۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G28S انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G5
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G5

۲,۷۱۸,۹۷۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G5 محصولی باکیفیت و استاندارد که باقیمتی مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V7 S
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V7 S

۴,۴۵۲,۷۳۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V7 S انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS1
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS1

۳,۶۱۲,۷۳۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS1 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. با شعله پخش کن High efficiency دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V19
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V19

۴,۰۶۴,۵۵۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V19 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V18
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V18

۳,۸۸۶,۶۸۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V18 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V7
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V7

۴,۴۵۳,۰۵۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V7 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V9
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V9

۴,۷۰۷,۸۸۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V9 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G31
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G31

۲,۲۲۵,۰۵۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G31 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G116
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G116

۳,۴۹۲,۹۳۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G116 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G131
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G131

۳,۶۶۲,۹۲۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G131 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G96
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G96

۳,۱۹۵,۹۹۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G96 انتخابی همه‌پسند و زیبا، آمیخته‌شده باکیفیت درجه‌یک که در فروشگاه روتا پخش در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G103
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G103

۳,۰۵۶,۴۴۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G103 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G104
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G104

۲,۹۶۰,۶۸۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G104 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G107
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G107

۳,۴۹۲,۹۳۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G107 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS2
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS2

۳,۲۰۳,۶۵۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS2 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G114
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G114

۳,۱۹۵,۷۸۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G114 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G16
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G16

۲,۳۶۸,۰۶۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G16 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G23
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G23

۱,۷۸۰,۲۷۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G23 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G34
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G34

۲,۲۰۳,۱۱۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G34 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G43
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G43

۱,۶۲۷,۵۰۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G43 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G32
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G32

۲,۵۲۱,۳۶۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G32 انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G26
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G26

۱,۵۸۴,۷۶۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G26 انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G38
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G38

۲,۴۲۱,۱۹۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G38 انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G56
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G56

۳,۵۶۰,۲۳۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G56 انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G106 S
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G106 S

۳,۹۳۰,۱۵۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G106 S انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS3
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS3

۳,۶۶۵,۰۲۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل OS3 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V10
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V10

۴,۷۰۷,۸۸۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V10 انتخابی زیبا و مناسب از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi137
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi137

۲,۶۶۹,۵۲۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi137 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Z5
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Z5

۲,۲۹۳,۲۰۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Z5 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ایرانی

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G109
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G109

۲,۳۸۷,۰۷۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل G109 انتخابی مناسب و زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V30
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V30

۱,۷۱۰,۳۴۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V30 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V2
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V2

۴,۱۱۳,۱۶۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل V2 انتخابی زیبا از یک برند پرطرفدار که با آخرین استانداردهای جهان طراحی و ساخته‌شده است. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi141
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi141

۱,۳۵۹,۸۵۵ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi141 انتخابی ساده و زیبا برای افراد شیک پسند و خریداران زیباپسند برند اخوان که باقیمتی مناسب و کیفیتی مثال‌زدنی تولید و عرضه می‌گردد. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi134
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi134

۲,۰۳۰,۰۷۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi134 انتخابی ساده و زیبا برای افراد شیک پسند و خریداران زیباپسند برند اخوان که باقیمتی مناسب و کیفیتی مثال‌زدنی تولید و عرضه می‌گردد. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi97
بستن

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi97

۱,۸۹۵,۲۵۰ تومان

گاز صفحه‌ای اخوان مدل Gi97 انتخابی ساده و زیبا برای افراد شیک پسند و خریداران زیباپسند برند اخوان که باقیمتی مناسب و کیفیتی مثال‌زدنی تولید و عرضه می‌گردد. دارای قطعات ساخت ایتالیا

گاز اخوان انتخابی ساده و زیبا برای افراد شیک پسند و خریداران زیباپسند برند اخوان است.

توضیحات مختصر درباره اخوان

اخوان جم بانام تجاری اخوان دارای سابقه بسیار طولانی در تولید لوازم‌خانگی است،و سهم بسزایی از بازار داخلی را به خود اختصاص داده است.
این کارخانه در سال 48 درزمینهٔ تولید قطعات پرسی کار خود را آغاز کرده و با توجه به نیاز مشتریان در قدم اول شروع به تولید سینک ظرف‌شویی کرده است.
پس‌ازآن در سال 64 علاوه بر سینک ظرف‌شویی، اجاق‌گاز، انواع فرها و هود آشپزخانه را به سبد کالای خود اضافه کرده است؛ و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم آشپزخانه در ایران است.

گازهای تولیدی این کارخانه دارای استاندارد و کیفیت بالا است و در طرح‌ها و مدل‌های گوناگون تولید و عرضه می‌شود.
گازهای تولیدی باصرفه جویی در مصرف گاز و درعین‌حال دارای راندمان بالای حرارتی است و در ساخت این گازهای به‌گونه‌ای عمل شده است که از انتشار بو نامطلوب گاز و گازهای خطرناک به محیط اطراف جلوگیری شود.
گاز صفحه‌ای ازنظر زیبایی نقش بسیار زیادی در آشپزخانه دارد و جلوه کابینت آشپزخانه را دوچندان می‌کند و در اشکال مختلف تولید و عرضه می‌گردد.

گاز اخوان این کارخانه توسط گروه مجرب تولید و توسط کارشناسان خبره ازنظر کیفیت موردبررسی و کنترل قرار می‌گیرد و کلیه محصولات را با رعایت اصول استاندارد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

همراه 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه
دارای استاندارد اروپا و ایران
برنده تندیس طلایی کیفیت از سویس
برنده تندیس طلایی کیفیت از آلمان
منتخب موسسه استاندارد در سال‌های 1387 الی 1391
پیشتاز بازار و برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت در سال‌های 1391 الی 1393
دارای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان سال 1392
نیم‌قرن سابقه درخشان در صنعت ایران
خدمات پس از فروش گسترده در سراسر ایران